หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และตรวจสอบการทำงานของเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GC) 4 รายการ, เครื่อง LC-MS-MS 1 รายการ และจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันพร้อมสอบเทียบ (OQ/PV) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ...

จ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และตรวจสอบการทำงานของเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GC) 4 รายการ, เครื่อง LC-MS-MS 1 รายการ และจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันพร้อมสอบเทียบ (OQ/PV) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (GC) 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..