หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. กว้าง 1,080 มม. ยาว 8,300 ม. จำนวน 1,500...

ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม/ตร.ม. กว้าง 1,080 มม. ยาว 8,300 ม. จำนวน 1,500 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..