หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี

วันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี

หมวดหมู่ :

     นายบรรยง กันจุไร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 129 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร
Photo & News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..