หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อระบายไอเสียของเครื่องจักร ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อระบายไอเสียของเครื่องจักร ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..