หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Propylene Glycol จำนวน 126,420 กิโลกรัมโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Propylene Glycol จำนวน 126,420 กิโลกรัมโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

..เพิ่มเติม..