หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย ต้นปีงบประมาณ 2563

พิธีเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย ต้นปีงบประมาณ 2563

หมวดหมู่ :

นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร  รักษาการแทนผู้ว่าการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พนักงานการยาสูบให้ความเคารพนับถือ ได้แก่ พระพุทธวิสุทธิมงคล พระภูมิเจ้าที่ (หลวงปู่ชัยมงคล) เสด็จปู่นาคราช และรูปปั้นพลตรี หลวงชำนาญยุทธศิลป์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้าสู่ปีงบประมาณ 2563 ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562

..เพิ่มเติม..