หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จ้าง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรองและอาคารที่ทำการสำนักงาน ของสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จ้าง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรองและอาคารที่ทำการสำนักงาน ของสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..