หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารตึกอำนวยการ อาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา และอาคารฝ่ายการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารตึกอำนวยการ อาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา และอาคารฝ่ายการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..