หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง งานจ้างทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบถัง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง งานจ้างทำระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบถัง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..