หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่าใบยา (ยาเส้นพอง) พร้อมอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรเก่าใบยา (ยาเส้นพอง) พร้อมอุปกรณ์

..เพิ่มเติม..