หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding-ร่าง-งานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 350 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 13.8 เมตร จำนวน 3 คัน ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4...

-ร่าง-งานจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 350 กก. ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 13.8 เมตร จำนวน 3 คัน ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 – 3 ตุลาคม 2562
ประกาศเล็ก-ประกาศใหญ่TOR
 

..เพิ่มเติม..