หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

การยาสูบแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

หมวดหมู่ :

นายวิญญูเกียรติวัฒน์รองผู้ว่าการยาสูบด้านพัฒนาธุรกิจให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานกรรมาธิการ เข้าศึกษาดูงานเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของการยาสูบแห่งประเทศไทย และผลกระทบจากการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..