หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศร่าง TORประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อCellulose Acetate Tow จำนวน 480,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ...

ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อCellulose Acetate Tow จำนวน 480,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62097447013)

..เพิ่มเติม..