หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลบรรจุบุหรี่พิมพ์ตราต่าง ๆ จำนวน 1 ล้านกล่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลางจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลบรรจุบุหรี่พิมพ์ตราต่าง ๆ จำนวน 1 ล้านกล่อง โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..