หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 X 24.4 มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษ...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120 X 24.4 มิลลิเมตร Menthol 3.75 มิลลิกรัม ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มิลลิเมตรมาตรน้ำหุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 36,019,200 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 62097147406)

..เพิ่มเติม..