หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน ๘๐ กรัม/ตร.ม. กว้าง ๑,๐๘๐ มม. ยาว ๘,๓๐๐ ม. จำนวน ๑,๕๐๐...

ซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน ๘๐ กรัม/ตร.ม. กว้าง ๑,๐๘๐ มม. ยาว ๘,๓๐๐ ม. จำนวน ๑,๕๐๐ ม้วน

หมวดหมู่ :

จำนวน ๑,๕๐๐ ม้วน
ดาวน์โหลด MX-M564N_20190920_144504
วิธี e-bidding
 

..เพิ่มเติม..