หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง(ราคากลาง) จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศบริการ รับ-ส่ง พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย เส้นทางตามหัวเมืองในกรุงเทพฯ ไปยัง การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(ราคากลาง) จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศบริการ รับ-ส่ง พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย เส้นทางตามหัวเมืองในกรุงเทพฯ ไปยัง การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..