หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบรรจุซองอ่อนกล่องแข็ง FHZ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องบรรจุซองอ่อนกล่องแข็ง FHZ ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และกลุ่มเครื่องบรรจุซองอ่อนชนิดแผ่น B-1 No.42 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ไปติดตั้งที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..