หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรองและอาคารสำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรองและอาคารสำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..