หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อชั้นเก็บวางอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา อาคาร B-08 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อชั้นเก็บวางอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ที่ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา อาคาร B-08 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..