หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่ แบบ Off-line ยี่ห้อ Domino (แบบไม่รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2563 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่ แบบ Off-line ยี่ห้อ Domino (แบบไม่รวมอะไหล่) ปีงบประมาณ 2563 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..