หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นและลมกลับ ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นและลมกลับ ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..