หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..