หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาห้อง Air Washer จำนวน 7 ห้อง ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงรักษาห้อง Air Washer จำนวน 7 ห้อง ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..