หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา ปีงบฯ2563 e-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา ปีงบฯ2563 e-bidding

..เพิ่มเติม..