หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลบรรจุบุหรี่ พิมพ์ตราต่าง ๆ จำนวน 1,000,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลบรรจุบุหรี่ พิมพ์ตราต่าง ๆ จำนวน 1,000,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..