หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จำนวน 31 รายการ ใช้สำหรับนำไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องส่งก้นกรอง Filtromat/Magomat No.1 และ No.2 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 เพื่อไปติดตั้งใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จำนวน 31 รายการ ใช้สำหรับนำไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องส่งก้นกรอง Filtromat/Magomat No.1 และ No.2 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 เพื่อไปติดตั้งใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..