หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จำนวน 48 รายการ ใช้สำหรับนำไปปรับปรุงระบบลมอัดของเครื่องส่งก้นกรอง Filtromat/Magomat No.1 และ No.2 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ไปติดตั้งใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จำนวน 48 รายการ ใช้สำหรับนำไปปรับปรุงระบบลมอัดของเครื่องส่งก้นกรอง Filtromat/Magomat No.1 และ No.2 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ไปติดตั้งใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..