หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานชั้น 2 อาคาร B-08 พร้อมอุปกรณืค่าติดตั้งและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น พร้อมครุภัณฑ์

เผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานชั้น 2 อาคาร B-08 พร้อมอุปกรณืค่าติดตั้งและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น พร้อมครุภัณฑ์

แผนการจัดจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานชั้น 2 อาคาร B-08 พร้อมอุปกรณืค่าติดตั้งและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น พร้อมครุภัณฑ์

..เพิ่มเติม..