หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลากบาร์โค๊ดบนหัวสิบซอง ยี่ห้อ Domino จำนวน 11 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลากบาร์โค๊ดบนหัวสิบซอง ยี่ห้อ Domino จำนวน 11 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..