หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..