หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM) ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM) ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..