หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกจัดซื้อแอลกอฮอล์ร้อยละ95 ปราศจากอัลดีไฮด์ (160กิโลกรัม/ถัง)

จัดซื้อแอลกอฮอล์ร้อยละ95 ปราศจากอัลดีไฮด์ (160กิโลกรัม/ถัง)

หมวดหมู่ :

https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2019/09/แอลกอฮอล์ร้อยละ95-ปราศจากอัลดีไฮด์.pdf
จัดซื้อแอลกอฮอล์ร้อยละ95 ปราศจากอัลดีไฮด์ (160กิโลกรัม/ถัง) จำนวน 768 ถัง

..เพิ่มเติม..