หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางซื้อผ้าใบคลุมพลาสติกในคลังพัสดุในคลังพัสดุ B04 จำนวน 8 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

ซื้อผ้าใบคลุมพลาสติกในคลังพัสดุในคลังพัสดุ B04 จำนวน 8 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ม.56)(2)(ข)

..เพิ่มเติม..