หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสายส่งแรงสูง จำนวน 4 สายป้อน ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสายส่งแรงสูง จำนวน 4 สายป้อน ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..