หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง และตั้งวางหรือติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ จากฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง และตั้งวางหรือติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ จากฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..