หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่สำเร็จรูปบนแป้นรองรับ (Pallet) และอื่นฯ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา (ฝจพ.b.02/71/62)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่สำเร็จรูปบนแป้นรองรับ (Pallet) และอื่นฯ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา (ฝจพ.b.02/71/62)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..