หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องบรรจุซอง แบบ In-line ยี่ห้อ VIDEO JET (แบบไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ประจำปีงบประมาณ...

ราคากลาง งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่ เครื่องบรรจุซอง แบบ In-line ยี่ห้อ VIDEO JET (แบบไม่รวมอะไหล่) ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..