หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลาง(ราคากลาง) จ้างเหมาขนส่งบุหรี่สำเร็จรูปในช่วงโอนย้านฐานการผลิต ระหว่าง ยสท.คลองเตย และ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

(ราคากลาง) จ้างเหมาขนส่งบุหรี่สำเร็จรูปในช่วงโอนย้านฐานการผลิต ระหว่าง ยสท.คลองเตย และ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..