หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 104

วันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 104

หมวดหมู่ :

       นายสุเมธ ผลมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินพร้อมคณะ เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมสรรพากร เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 104 ณ อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร
Photo & News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..