หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่คณะผู้เข้าอบรมและจัดการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยฯ จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมนำคณะเยี่ยมชมในกระบวนการผลิตบุหรี่

คณะผู้เข้าอบรมและจัดการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยฯ จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมนำคณะเยี่ยมชมในกระบวนการผลิตบุหรี่

หมวดหมู่ :

นายอัฏฐเดช ดีสวาท ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 พร้อมผู้บริหารฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 และฝ่ายการพิมพ์ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมและจัดการอบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวอนามัยฯ จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมนำคณะเยี่ยมชมในกระบวนการผลิตบุหรี่ และกระบวนการพิมพ์ ณ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีฝ่ายการแพทย์และสำนักคุณภาพฯ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการนี้ด้วย

..เพิ่มเติม..