หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง WAN บริการอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ และให้สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อส่วนกลางได้ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูง WAN บริการอินเทอร์เน็ตภายในและภายนอกประเทศ และให้สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาคสามารถติดต่อส่วนกลางได้ โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..