หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้าย และคัดแยกวัสดุที่เหลือจากการผลิต, ขยะอุสาหกรรม และขยะครัวเรือน ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้าย และคัดแยกวัสดุที่เหลือจากการผลิต, ขยะอุสาหกรรม และขยะครัวเรือน ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..