หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้า บริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตัดหญ้า บริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..