หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. ซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) รองรับเหตุเพลิงไหม้ตึกอำนวยการ

ยสท. ซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) รองรับเหตุเพลิงไหม้ตึกอำนวยการ

หมวดหมู่ :

นายมนตรี  กิตติชาติสกุล รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) นำพนักงาน ยสท. ที่ปฏิบัติงานภายในตึกอำนวยการ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ตามแผน BCP กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในตึกอำนวยการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง การเตรียมความพร้อมในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รองรับเหตุการณ์ไม่ปกติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยได้จำลองเหตุการณ์เพื่อให้พนักงานได้ทดลองใช้ถังดับเพลิงจริง พร้อมสาธิตวิธีการใช้ถังดับเพลิงแบบต่างๆ ณ บริเวณจุดรวมพล ด้านข้างอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

..เพิ่มเติม..