หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวณทั่วไป กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ปีงบประมาณ 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และบริเวณทั่วไป กองคลังผลิตภัณฑ์ ฝ่ายขาย ปีงบประมาณ 2563

..เพิ่มเติม..