หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปี 2562 พนักงาน และลูกจ้างรายวันชั่วคราว โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสุขภาพประจำปี 2562 พนักงาน และลูกจ้างรายวันชั่วคราว โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท

..เพิ่มเติม..