หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารตึกอำนวยการพร้อมระบบสาธารณูปโภค การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง งานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารตึกอำนวยการพร้อมระบบสาธารณูปโภค การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..