หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingฝจพ.b.๐๓/๐๗/๖๒ ประกวดราคาซื้อ Propylene Glycol จำนวน ๑๒๖,๔๒๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087000547

ฝจพ.b.๐๓/๐๗/๖๒ ประกวดราคาซื้อ Propylene Glycol จำนวน ๑๒๖,๔๒๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62087000547

หมวดหมู่ :

ประกาศและเอกสารประกวดราคา
ผู้ประกอบการในต่างประเทศให้เสนอราคาเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำราคา CFR กรุงเทพฯคำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562

..เพิ่มเติม..