หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบลมอัด พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานย้ายเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวนฯ ของ ฝรง.3 และของ ฝรง. 4 ไปที่อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบลมอัด พร้อมอุปกรณ์สำหรับงานย้ายเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวนฯ ของ ฝรง.3 และของ ฝรง. 4 ไปที่อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..